Kv Värmekällan

Kv Värmekällan, Skövde: Nybyggnad för avfallsförbränningsanläggning, c:a 2800 m2. 20 MW, 165 000 MWh.
Uppdragsgivare: Skövde kommun, 2004.