Jula centrallager

Jula centrallager, Skara: Nybyggnad i tre etapper, totalt 100.000 m2.
Uppdragsgivare: Jula, 2006.