Hotell Majoren

Hotell Majoren, Skövde: Om- och tillbyggnad av matsal samt tolv nya hotellrum.
Uppdragsgivare: Hotellfastigheter i Göteborg, 2010