Kv Krämaren

Kv, Krämaren, Skara: Om- och tillbyggnad av handelshus med 6 000 kvm livsmedelsbutik, nya entréer och ny fasad.
Uppdragsgivare: Jula, 2006.