Kv Svalan

Kv Svalan, Vara: Nybyggnad av 28 lägenheter, butikslokaler samt gemensamhetslokal i centrala Vara.
Uppdragsgivare: Varabostäder, 2010.