Kv Skolan

Kv Skolan, Skövde: Nybyggnad av bostäder.
Uppdragsgivare: Skövdebostäder, 2004.