Blåbärsområdet

Blåbärsområdet, Saltsjö Boo: Nybyggnad av 32 bostäder, enbostadshus och parhus. Erhöll Nacka kommuns stadsbyggnadsutmärkelse 2006.
Uppdragsgivare: Götenehus, 2002.