Om CH-arkitekter

CH arkitekter är det ledande arkitektkontoret i Skaraborg. Vi arbetar med alla typer av projekt, från samhällsplanering till villatillbyggnader. Tyngdpunkten ligger på offentliga byggnader som skolor och byggnader för vård och omsorg samt bostadhus, kontors- och affärs- och industrilokaler för professionella fastighetsägare. Vi utför såväl ”tidiga skeden”, där vi tillsammans med beställaren analyserar behoven, gör programutredningar och tar fram skissförslag, som färdigprojektering av bygghandlingar.

Konsultkoncernen Projektengagemang är sedan sommaren 2013 hälftenägare i CH arkitekter, vilket öppnar nya möjligheter för oss och våra beställare. Vi behåller det mindre företagets fördelar i form av flexibilitet, lokal kännedom och närhet till beställarna samtidigt som vi kan ta del av hela koncernens resurser, vilket ger oss muskler att åta oss ännu större projekt. Vi förstärker därmed också vår möjlighet att redan i tidiga skeden erbjuda kunden en väl inarbetad konsultgrupp med samtliga teknikdiscipliner.