Jula Hotell & Konferens

Kv Nornan, Skara: Tillbyggnad med ny entré mm för Länsstyrelsen samt ombyggnad kontor för Länsstyrelsen m.fl.
Uppdragsgivare: Hushållningssällskapet, 2010.